Ikonas gleznotas Vladimiras Dievmātes ikonas Pareizticīgā baznīcai, Valga, Igaunija.

  • Vladimiras Dievmātes ikona - 53x34cm. 2019
  • Sv.Valgas Jānis - 53x34cm. 2018
  • Dievmātes ikona "Mirušo Meklētāja"- 37x27cm. 2018